​Samarrangemang

2017-05-17 Designrätten i utveckling

Föredragshållare: Marianne Levin

Mer information här

2017-04-27 Nya attackstrategier för att hindra on-line baserade intrång

Föredragshållare: Clement Salung Petersen

Mer information här

2017-04-24 Viktiga ändringar i förslaget till reviderad varumärkeslag.

Föredragshållare: David Leffler

Mer information Här

2017-04-06 Konvergensprogrammen vid EUIPO - varför är det relevant för dig?

Föredragshållare: Stojan Arnerstål

Mer information Här

​2017-03-27 Föreningsstämma

2017-03-27 Lunchseminarium - beträffande PMD och PMÖD

Hur fungerar mål- och ärendehanteringen vid Patent- och marknadsdomstolen och

Patent- och marknadsöverdomstolen?

Föredragshållare: Anders Dejenborg och Christine Lager

Mer information här

Föreningen Immaterialrättsligt Forum - FIF

​c/o Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 MALMÖ

Org. nr. 8024204128​

​Kontakta

Ulrika Wennersten, ordförande i FIF

E-mail: mail@fif.re