Stadgar

För att läsa våra stadgar, klicka här!​

För att läsa vår integritetspolicy, klicka här!

Föreningen Immaterialrättsligt Forum - FIF

​Org. nr. 8024204128​

​Kontakta

Ulrika Wennersten, ordförande i FIF

E-mail: mail@fif.re