​Seminarier 2018 -

​2022-11-16 Upphovsrättsliga intrång och användning av informationsföreläggande

Föredragshållare: Jenny Blomqvist

Mer information här.

2022-10-26 Unitary patent and unified patent court - snart här(?)

Föredragshållare: Björn Andersson

Mer information här.

2022-10-11 Företagsnamn och varumärken - det korsvisa skyddet

Föredragshållare: Merit Berlins Persson​

Mer information här.

2022-06-15 EUIPO alternative dispute resolution system för IP disputes

Föredragshållare: Natalia Kapetanaki-Moraux

Mer information här.

2022-04-26 Brexit och dess konsekvenser på varumärkes- och designrättigheter

Föredragshållare: Florian Traub och Gill Dennis

Mer information här.

2022-03-29 Authors and Creative Users: Assessing the Conceptual

Challenges of Digital Creativity to EU Copyright Law

from the Perspective of Author

Föredragshållare: Aurelija Lukoseviciene

Mer information här.

2021-11-16 När FINDUS blir "find us" -

tips om hur du skyddare ditt varumärke online

Föredragshållare: Petter rindforth

Mer information här.

2021-04-28 Individanpassad onlinereklam

​Föredragshållare: Maria Bergström

Mer information här.

2021-03-25 Det svenska spelundret

Föredragshållare: Juliette Auverny-Bennetot

Mer information här.

2021-02-24 Principer för tolkning och utfyllning av licensavtal -

en analys utifrån två nya avgöranden från PMÖD och PMD

Föredragshållare: Stojan Arnerstål

Mer information här.

2020-11-26 Tillägsskydd och orphan drugs; nya möjligheter till patent evergreening?

En diskussion om senaste praxis från EU-domstolen

Föredragshållare: Frantzeska Papadopoulos Skarp

Mer information här.

​2020-09-10 Efter EU-domstolens dom den 12 september 2019 i

mål C-683/17 Cofemel är alla verk jämlika

Föredragshållare: Marianne Levin

Mer information här.

2020-02-12 Immaterialrätten och framtidens utmaningar

Föredragshållare: Henry Olsson

Mer information här.

2019-12-03 Äntligen klart: Upphovsrättens originalitetskrav

gäller över hela linjen, säger EU-domstolen.

Inga särregler för brukskonst.

Vad skall vi nu ha mönsterrätten till?

Föredragshållare: Marianne Levin​

2019-11-13 Vad är ond tro? - en genomgång av det

EU-varumärkesrättsliga begreppet ond tro och konsekvenserna  

i relation till den svenska varumärkeslagen

Föredragshållare: David Leffler

Mer information här.

2019-11-08 Evolving Properties of Intellectual Capitalism -

Patents and Innovations for Growth and Welfare

Föredragshållare: Ove Granstrand

Mer information här.

2019-09-23 Information om UP/UPC

Föredragshållare: Claes Almberg

Mer information här.

2019-06-03 Direktivet om upphovsrätten på den digitala

inre marknaden (DSM-direktivet) -

innehåll och tänkbara konsekvenser

Föredragshållare: Johan Axhamn och Ulrika Wennersten

Mer information här.

2019-03-19 Patent och ekvivalenstolkning

Föredragshållare: Bengt Domeij

Mer information här.

2019-03-07 Proportionalitetsprincipen vid bevisanskaffning

och sanktioner inom immaterialrätten

Föredragshållare: Henrik Bengtsson

Mer information här.

2019-01-28 Rättsliga aspekter av AI inom health och life sciences

Föredragshållare: Timo Minssen

Mer information här.

2018-12-11 Ommärkning och anmärkning i ljuset av

EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-målet

Föredragshållare: Richard Wessman​

Mer information här.

2018-12-03 Kommande ändringar i varumärkeslagen

Föredragshållare: Josefin Park

Mer information här.

​2018-10-11 Aktuella upphovsrättsliga frågor i digital miljö:

territorialitet, nya rättigheter och ansvar för mellanhänder.​

Föredragshållare: Johan Axhamn

Mer information här.

​2018-10-09 Champagnesorbet och röda sulor -

aktuell praxis om skyddet för design och

geografiska ursprungsbeteckningar

Föredragshållare: Marialle Levin

Mer information här.

2018-10-01 Varumärkesanvändning

Föredragshållare: Stoja Arnerstål

Mer information här.

2018-09-11 Anseendeskyddet - vad krävs för att framgångsrikt

kunna argumentera intrång i välkända varumärken​

Föredragshållare: David Leffler

Mer information här.

2018-09-05 Ny lag om företagshemligheter

Föredragshållare: Bengt Domeij

Mer information här.​

Föreningen Immaterialrättsligt Forum - FIF

​Org. nr. 8024204128​

​Kontakta

Ulrika Wennersten, ordförande i FIF

E-mail: mail@fif.re