Tidigare seminarier 2014-2017

Datum: 2017-05-17

Föredragshållare:Marianne Levin

Designrätten i utveckling

Mer information här.

Datum: 2017-04-27

Föredragshållare: Clement Salung Petersen

Nya attackstrategier för att hindra on-line-baserade intrång.

Mer information här.

Datum: 2017-04-24

Föredragshållare: David Leffler

Viktiga ändringar i förslaget till reviderad varumärkeslag.

Mer information här.

Datum: 2017-04-06

Föredragshållare: Stojan Arnerstål

Konvergensprogrammen vid EUIPO - varför är det relevant för dig? Mer information här.

Datum: 2017-03-27 - Lunchseminarium

Föredragshållare: Anders Dereborg och Christine Lager

Hur fungerar mål- och ärendehantering vid Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen?

Mer information här.

Därefter föreningsstämma

Datum: 2016-05-18

Föredragshållare: Professor Marianne Levin

​​​​​​​Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) har, tillsammans

​med advokatfirman Glimstedt glädjen att kunna inbjuda sina

medlemmar till ett kvällsseminarium med professor Marianne Levin

på temat Designrättens gränstrakter​

​​

Datum: 2016-04-27
Föredragshållare: David Leffler

​​​​​Program: - Användandet av icke-registrerade varumärken eller andra rättigheter som grund.
- Geografiska referenser i varumärken.
För ytterligare information, se inbjudan.
Begränsat antal deltagare - först till kvarn...
Anmälan senast den 22 april till:
ulrika.wennersten@har.lu.se

Datum: 2016-03-17

Föreningsstämma 2016 och föredrag - AIPPI

Vi inleder stämmoförhandlingarna vid 17.30 och räknar med att dessa är avslutade omkring 18.00.

​Den 10 -14 oktober 2015 ägde AIPPI:s årliga internationella möte, World International Property Congress, rum i

Rio de Janeiro, Brasilien. Under vintern 2016 har de svenska arbetsgrupperna arbetat med årets Q-frågor.

Under kvällen diskuteras vad 2015 års Q-frågor resulterade i, och vad arbetsgrupperna kommit fram till

beträffande 2016 års Q-frågor.

Datum: 2016-01-21

- OHIMs praxis avseende 3D-varumärken

- en uppdatering med Gustav Melander från OHIM

Gustav Melander är knuten till OHIM som nationell expert vid 5:e överklagandenämnden. Han har mångårig internationell erfarenhet av immaterialrätt och nu får FIFs medlemmar en unik möjlighet att få en inblick i hur OHIM arbetar och vad man bör tänka på när man ansöker/processar inför OHIM avseende 3D-märken.​

Mer information HÄR.

​Datum: 2015-03-26

Föreningsstämma 2015 och AIPPI-nytt

​Efter det att stämmoförhandlingarna är avslutade (ca 18.00) följer ett samarrangemang med AIPPI där det kommer att diskuteras vad som hänt med 2014-års Q-frågor, samt vad arbetsgrupperna kommit fram till beträffande 2015-års Q-frågor.

Datum: 2015-01-22

OHIM och den gemensamma varumärkesrätten

​Föreläsare: Gustav Melander, nationell expert vid OHIM

​"OHIM och den gemensamma varumärkesrätten - En uppdatering om nya riktlinjer och praxis för varumärkesansökningar och invändningar" . FIFs medlemmar får nu en unik möjlighet att få en inblick i OHIMs arbete samt en uppdatering kring de riktlinjer som trädde i kraft under år 2014 och aktuell praxis.

​​

​Datum: 2014-12-02

AIPPI och FIF inbjuder till immaterialrättslig After Work​

Under kvällen diskuteras vad som hänt med årets Q-frågor, samt vilka Q-frågor AIPPI-gruppen ska arbeta med härnäst.

Under kvällen bjuds det på lättare förtäring. Förutom diskussion och presentation kring de aktuella Q-frågorna kommer det ges möjlighet att ta upp andra relevanta frågor som AIPPI arbetar med, exv. det enhetliga patentet (UPP) i Europa, avtalet om en gemensam patentdomstol (UPC) i Europa och dess Rules of Procedure samt rapporter från AIPPIs olika Standing Committees.​

Mer information HÄR.​

​Datum: 2014-11-27​

Åberopande av annans varumärke i immaterial- och marknadsrätten

Professor Per Jonas Nordell, Stockholms Universitet

Marknadsdomstolen har tidigare förklarat att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud enligt marknadsföringslagen inte kan meddelas på den grunden att ett förfarande utgör immaterialrättsintrång. Är detta en vändning i marknadsdomstolens praxis?

Åberopande av annans varumärke inom immaterialrätten kommer också att diskuteras, bland annat kommer de s.k. AdWord-domarna att diskuteras.

Datum: 2014-11-04

​Enhetspatentet och domstolen för enhetspatent (UPC)

- en uppdatering och reflektioner kring vad som komma ska

​Tid: Tisdagen den 4 november 2014, 18.00 - ca 20.00

Plats: AWAPATENT AB, Matrosgatan 1, Malmö

Mycket uppmärksamhet har under senare tid ägnats det pågående projektet att sjösätta patentpaketet, dvs ett europeiskt patent med enhetlig verkan (enhetspatent) och det därtill hörande avtalet om en domstol för enhetspatent (UPC). Clement Salung Petersen kommer att tala om förhållandet mellan UPC, tvångslicenser och konkurrensrätt och därefter kommer Jonas Lembke att diskutera UPC-domstolarna och lagval. Mer information HÄR

​​

Datum: 2014-03-18

Föreningsstämma 2014

och inbjudan till diskussion på temat:

Vad kan rättighetshavare lära sig av pirater?

Simon Klose

Mer info, klicka här

​Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, Malmö​

Tid: Tisdagen den 18 mars 2014, kl 17.30 - ca 20.00

​​

Datum: 2014-02-06

Utvecklingstendenser i skyddet för företagshemligheter - ny praxis och nya direktiv- och lagförslag

Henrik Bengtsson

Mer info, klicka här

​Ladda ner underlag från föreläsaren, klicka här

Föreningen Immaterialrättsligt Forum - FIF

​Org. nr. 8024204128​

​Kontakta

Ulrika Wennersten, ordförande i FIF

E-mail: mail@fif.re