Sponsorer

​Är Du eller Ditt företag intresserat av att stödja FIF och dess verksamhet samt att få namn eller logotyp på inbjudningar och på hemsidan under denna rubrik?​

Kontakta Ulrika Wennersten

​Beroende på grad av exponering erbjuds sponsorpaket på 3-5.000kr per verksamhetsår. Ett sponsorskap inkluderar ett företagsmedlemsskap alternativt enskilt medlemskap beroende på vilken kategori Du som sponsor tillhör. Sponsor betalar eventuell reklamskatt och skall tillhandahålla användbar logotyp i digitalt format.

Föreningen Immaterialrättsligt Forum - FIF

​Org. nr. 8024204128​

​Kontakta

Ulrika Wennersten, ordförande i FIF

E-mail: mail@fif.re